EPS

Elektronická protipožární signalizace

Elektrická protipožární signalizace (EPS) je nedílnou součástí nových staveb, kde je přímo její přítomnost předepsána zákonem. Ale i tam, kde požadována není, je dobré se zamyslet, zda instalace EPS nebude vhodná.

Kvalitně zpracovaný projekt EPS včetně perfektně provedené montáže, může vlastníkovi objektu zachránit mnohoEPS těžce vydělaných peněz, ale i zdraví a životy lidí uvnitř objektu, který byl zachvácen požárem. Významné jsou i slevy na pojistném u takto vybavených objektů.

Standardním prvkem EPS je opticko-kouřový detektor, který, jak již znázvu vyplývá, detekuje přítomnost kouře. Vprašných prostorech je možné použít jiné typy detektorů, např. ionizační, nebo termodiferenciální detektory, které reagují na prudké zvýšení teploty vhlídaném prostoru. Vzniklý poplach je možné kromě sirény opět přenést do EZS, který Vás o poplachu bude informovat např. na Váš telefón prostř.GSM sítě, či do místa obsluhy budovy, na PCO, nebo přímo na hasiče.

Systémy EPS zároveň při poplachu uzavírají, nebo naopak otvírají různé dveře, zajišťují odvětrání únikových prostor apod.